Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej

(Zakład Naukowy)
 
Historia Zakładu sięga początków istnienia Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, wówczas Instytutu Badań Jądrowych, czyli roku 1955. Początkowo istniał on jako Zakład Radiochemii, a od roku 2009 funkcjonuje utworzone na jego bazie Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej (C-5). W 2012 roku zakończono realizację projektu inwestycyjnego POIG „Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej”. Załoga Zakładu rozpoczęła pracę w zmodernizowanych i wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą laboratoriach radiochemicznych kategorii II i III.

Działalność naukowo-badawcza Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej obejmuje problematykę:

  • radiochemii,
  • chemii radiofarmaceutycznej,
  • chemii koordynacyjnej,
  • chemii izotopów,
  • chemii materiałowej,
  • jądrowej inżynierii chemicznej i metod rozdzielania pierwiastków,
  • spektroskopii i modelowania molekularnego

W ostatnich latach prace Zakładu koncentrują się na dwóch głównych dziedzinach współczesnej radiochemii i chemii jądrowej:  energetyce jądrowej i medycynie nuklearnej. Badania ukierunkowane na potrzeby energetyki jądrowej obejmują prace nad nowymi metodami unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, zagadnienia przeróbki wypalonego paliwa z wydzieleniem aktynowców mniejszościowych oraz opracowanie paliw dla reaktorów jądrowych nowych generacji i poszukiwanie nowych źródeł materiałów rozszczepialnych. Prowadzone prace badawcze wpisują się w potrzeby programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju; obejmują m.in. ocenę możliwości zapewnienia surowców do produkcji paliwa dla pierwszych reaktorów jądrowych z zasobów krajowych, a także prace nad zapewnieniem bezpieczeństwa dla projektowanych składowisk odpadów promieniotwórczych.

Badania Centrum w dziedzinie chemii radiofarmaceutycznej dotyczą  opracowania metod otrzymywania coraz skuteczniejszych radionuklidów terapeutycznych i radionuklidów diagnostycznych oraz szerokiej gamy nowych, wysoce specyficznych radiofarmaceutyków do terapii celowanej. Trwałe znakowanie różnorodnymi radionuklidami wybranych związków biologicznie aktywnych umożliwia otrzymywanie nowych potencjalnych radiofarmaceutyków rozpoznających receptory komórek chorej tkanki w organizmie.
Oprócz prac zgodnych z dwoma podstawowymi kierunkami badań, Centrum prowadzi również inne projekty wykorzystujące kompetencje zdobyte przy realizacji zadań statutowych. Są to prace dotyczące zagadnień ochrony środowiska naturalnego, gospodarki surowcami oraz badania materiałowe.

AKTUALNOŚCI

logo19 1  Magdalena Rodak i Weronika Gawęda z Pracowni Syntezy i Badań Radiofarmaceutyków, laureatkami XVI Warszawskiego Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’19

 II-nagroda Magdalena Rodak za plakat: PRZEDKLINICZNE BADANIA NANOCIAŁA ANTY-HER2 2RS15D WYZNAKOWANEGO 225Ac

III nagroda Weronika Gawęda za plakat BIOKONIUGATY FERRYTU BAROWEGO ZNAKOWANE Ra-223 W ALFA-RADIOIMMUNOTERAPII

https://ptchem.waw.pl/chemsession/

 

Weronika Gawęda