Centrum Radiochemi i Chemii Jądrowej

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

 

Prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz
e-mail:
tel: +48-22 504 12 14