Pracownia Badań Strukturalnych

KL.jpg   

Dr Krzysztof Łyczko

Adiunkt

 

telefon: (+48 22) 504-12-52

Tematyka badań:

Synteza, struktura i charakterystyka kompleksów ciężkich metali (np. Sn, Tl, Pb, Bi, Re, Th)

Przebieg pracy
2000- magister chemii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek: Chemia, Częstochowa, Polska. Od listopada 2000 roku - zatrudniony w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), Warszawa.
2007  doktor chemii, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa. Tytuł rozprawy: „Struktura kompleksów ołowiu(II) z mono- i bidentnymi ligandami zawierającymi donorowe atomy tlenu”.
 2009-2012  z-ca kierownika projektu - odpowiedzialny za realizację inwestycyjnego projektu POIG: „Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej” (ID: POIG.02.01.00-14-111) finansowanego przez Unię Europejską i Polski Rząd.
Wizyty naukowe
 • luty - lipiec 2004 (6 miesięcy), Gesellschaft fuer Schwerionenforschung, Darmstadt, Niemcy, grupa dr Mathiasa Schädela, stypendium naukowe ufundowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA).
 • grudzień 2004 - luty 2005 (3 miesiące), Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja, wizyta naukowa u prof. Ingmara Perssona w ramach programu VISBY ufundowanego przez Szwedzką Akademię Nauk.
 • styczeń 2006, kwiecień - maj 2006 (w sumie 40 dni), Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Szwecja, krótkie wizyty naukowe u prof. Ingmara Perssona w ramach programu VISBY ufundowanego przez Szwedzką Akademię Nauk.
Umiejętności:
 • monokrystaliczna dyfrakcja rentgenowska
 • spektroskopia FTIR, ATR-FTIR
 • spektroskopia UV-VIS
 • obliczenia DFT
Dorobek naukowy
Publikacje:
 1. K. Lyczko, M. Lyczko, K. Wozniak, M. Stachowicz, W. P. Oziminski, K. Kubo: „Influence of pH and type of counterion on the formation of bismuth(III) complexes with tropolonato and 5-methyltropolonato ligands: Synthesis, structure, spectroscopic characterization and calculation studies”, Inorg. Chim. Acta 2015, 436, 57–68.
 2. D. Lundberg, K. Lyczko: „Crystal structure of hexakis(dmpu)-di-μ2-hydroxidodialuminium tetraiodide dmpu tetrasolvate [dmpu is 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-one]: a centrosymmetric dinuclear aluminium complex containing AlO5 polyhedra”, Acta Cryst. E 2015, 71, 895–898.
 3. K. Luczynska, K. Druzbicki, K. Lyczko, J. Cz. Dobrowolski*: „Experimental (X-ray, 13C CP/MAS NMR, IR, RS, INS, THz) and Solid-State DFT Study on (1:1) Co-Crystal of Bromanilic Acid and 2,6-Dimethylpyrazine”, J. Phys. Chem. B 2015, 119, 6852–6872.
 4. K. Lyczko, M. Lyczko, J. Mieczkowski: „A series of tricarbonylrhenium(I) complexes with the N-methyl-2-pyridinecarboxyamide ligand: Synthesis, structure, spectroscopic characterization and computational studies”, Polyhedron 2015, 87, 122–134.
 5. K. Lyczko, M. Lyczko: „Two Polymorphs of 5-Nitrotropolone”, Crystallography Reports 2014, 59, 1013–1018.
 6. K. Luczynska, K. Druzbicki, K. Lyczko, W. Starosta: „Complementary optical and neutron vibrational spectroscopy study of bromanilic acid: 2,3,5,6-tetramethylpyrazine (1:1) cocrystal”, Vibrational Spectroscopy 2014, 75, 26–38.
 7. J. Boguski, G. Przybytniak, K. Łyczko: „New monitoring by thermogravimetry for radiation degradation of EVA”, Rad. Phys. Chem. 2014, 100, 49–53.
 8. E. M. Kornacka, G. Przybytniak, L. Fuks, M. Walo, K. Łyczko: „Functionalization of polymer surfaces by radiation-induced grafting for separation of heavy metal ions”, Rad. Phys. Chem. 2014, 94, 115–118.
 9. M. Walo, G. Przybytniak, K. Łyczko, M. Piątek-Hnat: „The effect of hard/soft segment composition on radiation stability of poly(ester-urethane)s”, Rad. Phys. Chem. 2014, 94, 18–21.
 10. K. Lyczko, M. Lyczko: „2-Hydroxy-7-nitrocyclohepta-2,4,6-trien-1-one”, Acta Cryst. E 2013, 69, o536.
 11. B. Bartoś, K. Lyczko, A. Kasperek, S. Krajewski, A. Bilewicz*: „Search of ligands suitable for 212Pb/212Bi in vivo generators”, J. Radioanal. Nucl. Chem. 2013, 295, 205–209.
 12. K. Lyczko: „1,5-Dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one–4,4’-(propane-2,2-diyl)bis[1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one](1/1)”, Acta Cryst. E 2013, 69, o127–o128.
 13. W. Starosta*, B. Sartowska, K. Łyczko, J. Maurin, A. Pawlukojć, L. Waliś, M. Buczkowski: „A method for production of nanoMOF and prelimiary characterization by selected analytical techniques”, Nukleonika 2012, 57(4), 581–583.
 14. K. Lyczko, M. Lyczko, M. Walo, J. Lipkowski: „Conversion of thorium(IV) oxide into thorium(IV) trifluoromethanesulfonate: Crystal structure of thorium(IV) trifluoromethanesulfonate dihydrate”, Inorg. Chem. Commun. 2012, 24, 234–236.
 15. I. Persson*, K. Lyczko, D. Lundberg, L. Eriksson, A. Płaczek: „Coordination chemistry study of hydrated and solvated lead(II) ions in solution and solid state”, Inorg. Chem. 2011, 50, 1058–1072.
 16. K. Lyczko, M. Lyczko, W. Starosta: „catena-Poly[(u3-2-hydroxy-4-isopropylcyclohepta-2,4,6-trien-1-onato)(u2-2-hydroxy-4-isopropylcyclohepta-2,4,6-trien-1-onato)lead(II)]”, Acta Cryst. E 2010, 66, m1395–m1396.
 17. K. Lyczko, J. Bak: „Poly[bis(u3-acetato-k4O,O’:O:O’)bis(u2-acetato-k3O,O’:O)(u2-2,5-dimethylbenzene-1,4-diol-k2O:O’)dilead(II)]”, Acta Cryst. E 2008, 64, m1341–m1342.
 18. K. Lyczko, W. Starosta, I. Persson: „The influence of pH and counter anion on the structure of tropolonato-lead(II) complexes. Structural and infrared characterization of formed lead compounds”, Inorg. Chem. 2007, 46, 4402–4410.
 19. K. Lyczko, J. Narbutt, B. Paluchowska, J. K. Maurin, I. Persson*: „Crystal structure of lead(II) acetylacetonate and the structure of the acetylacetone solvated lead(II) ion in solution studied by large angle X-ray scattering”, Dalton Trans. 2006, 3972–3976.
 20. K. Lyczko, A. Bilewicz, I. Persson*: „Stabilization of Subvalent Oxidation State of Bismuth in N,N-Dimethylthioformamide Solution: an EXAFS, UV-VIS, IR and Cyclic Voltammetry Study”, Inorg. Chem. 2004, 43, 7094–7100.
 21. A. Bilewicz, K. Łyczko: „Adsorption of 220Rn on dioxygenyl hexafluoroantimonate surface. A model experiment for studies of the chemistry of element 112”, Nukleonika 2003, 48, 137–139.
Patenty
 1. B. Filipowicz, M. Łyczko, K. Łyczko, A. Bilewicz: „Kompozytowy wymieniacz jonowy zwłaszcza do sorpcji radioizotopów Sr-85, Co-60, Zn-65 i sposób jego wytwarzania” zgłoszenie patentowe: P-411028, 22.01.2015).
 2. K. Łyczko, M. Łyczko, I. Herdzik, B. Zielińska: „Method of dissolution of thorium oxide”, European Patent Application, No. 11460009.1-2111, 06.03.2011.
 3. K. Łyczko, M. Łyczko, I. Herdzik, B. Zielińska: „Sposób rozpuszczania tlenku toru” Patent nr 217150 (o udzieleniu patentu ogłoszono: 30.06.2014 WUP 06/14).
Wyróżnienia i Nagrody
 • grudzień 2005 - Nagroda Dyrektora IChTJ zespołowa II stopnia - za publikacje dotyczące badań efektów relatywistycznych i ich wpływu na właściwości kationów ciężkich pierwiastków szóstego okresu.
 • grudzień 2009 - Nagroda Dyrektora IChTJ zespołowa II stopnia - za publikacje dotyczące badań nowych kompleksów metali dwuwartościowych z ligandami chelatującymi o donorowych atomach tlenu i azotu.
 • czerwiec 2015 - Brązowy Krzyż Zasługi - odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz nauki postanowieniem z dnia 20 maja 2015 roku.