Pracownia Procesów Membranowych

Działalność Pracowni Procesów Membranowych skupiona jest na zastosowaniu procesów separacyjnych i wykorzystaniu wiedzy o nich, w nauce i gospodarce. Jednym z głównych obszarów działalności Pracowni jest wykorzystanie metod membranowych, jako efektywnego sposobu rozdzielania mediów o dowolnym składzie.
W swoich pracach, szczególną uwagę Pracownia skupia na zagadnieniach chemii jądrowej i  możliwości zastosowania procesów separacyjnych w  energetyce jądrowej wdrażanej obecnie w kraju. Techniki membranowe, sorpcyjne i ekstrakcyjne stosowane są m.in. do rozdzielenia izotopów, unieszkodliwiania ciekłych odpadów promieniotwórczych i oczyszczania wody do zastosowań energetycznych. Prowadzone  w Pracowni badania podstawowe i prace rozwojowe zmierzają do opracowywania gotowych schematów technologicznych wzbogaconych o analizę techniczno-ekonomiczną wiodącą do zastosowań przemysłowych.
Zainteresowania Pracowni obejmują również zagadnienia cyklu paliwowego, a w szczególności, możliwości pozyskiwania uranu ze źródeł krajowych, w tym surowców odpadowych. Racjonalna gospodarka surowcami powiązana z recyklingiem cennych metali krytycznych (REE, uran, tor) to kolejny obszar działalności Pracowni.
Główne cele działalności
  • Promocja chemii jądrowej i procesów separacyjnych w nauce, przemyśle i ochronie środowiska,
  • Wykorzystanie procesów rozdzielania do pozyskiwania surowców dla energetyki jądrowej,
  • Zastosowanie metod membranowych do przeróbki przemysłowych odpadów ciekłych, w tym promieniotwórczych,
  • Zastosowanie procesów hydrometalurgicznych do odzysku metali z surowców wtórnych,
  • Badania nad barierami inżynieryjnymi składowisk odpadów promieniotwórczych,
  • Modelowanie migracji radionuklidów w otoczeniu składowisk odpadów promieniotwórczych.
Zespół

Kierownik Pracowni:
Prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz
e-mail:
tel: +48-22 504 12 14

Dr inż. Agnieszka Miśkiewicz
e-mail :
tel: 22 504 12 70

Dr Katarzyna Kiegiel
e-mail :
tel: 22 504 10 49

Mgr inż. Dorota Katarzyna Gajda
e-mail :
tel: 22 504 10 49

Mgr Anna Abramowska
e-mail :
tel: 22 504 12 70

Mgr inż. Łukasz Steczek
e-mail :
tel: 22 504 12 70

Technik Mirosław Buta
e-mail :
tel: Tel: 22 504 10 56

 
 

pracownicy

 

blue_gas.png

arcadia

PLATENSO

Eagle