Pracownia Procesów Membranowych

Realizowane projekty


 

chance logo

MNISW UE

Charakteryzowanie kondycjonowanych odpadów promieniotwórczych w celu ich bezpiecznego składowania w Europie (Characterization of Conditioned Nuclear Waste for its Safe Disposal in Europe, CHANCE)


Rodzaj projektu - schemat finansowania

Projekt CHANCE wpisuje się w temat NFRP 7-2016-2017 „Badania i innowacje w zakresie ogólnego gospodarowania odpadami radioaktywnymi innego niż składowanie geologiczne” (topic: “Research and innovation on the overall management of radioactive waste other than geological disposal”) programu prac Euratom na lata 2016–2017.

Projekt współfinansowany przez MNiSW
Numer referencyjny: H2020 GA 755371
Okres realizacji:  01.06.2017 -  31.05.2021 (48 miesięcy)
Koordynator: ANDRA (Denise Ricard)
Koordynator ze strony polskiej: prof. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz

Opis projektu
Bezpieczne, czasowe przechowywanie i ostateczne składowanie odpadów radioaktywnych (RW) wymaga pełnej charakterystyki i kontroli jakości odpadów kondycjonowanych. Projekt CHANCE ma na celu skuteczne rozwiązanie złożonego problemu charakteryzacji kondycjonowanych odpadów promieniotwórczych (Conditioned Radioactive Waste, CRW) za pomocą nieniszczących technik i metod analitycznych. Metody charakteryzowania opracowywane w ramach projektu CHANCE obejmują zarówno charakterystykę fizyko-chemiczną, jak i charakterystykę radiologiczną.
Projekt CHANCE pozwoli na kompleksowe zrozumienie obecnie funkcjonujących metod charakteryzacji i schematów kontroli jakości kondycjonowanych odpadów promieniotwórczych w Europie. Ponadto, w ramach CHANCE, zostaną opracowane, przetestowane i zweryfikowane nowe techniki analityczne, które poprawią i uzupełnią charakterystykę CRW. Będą to:

  • Kalorymetria, jako innowacyjna, nieniszcząca technika zmniejszająca niepewność identyfikacji obecnych w odpadach radionuklidów i ich stężeń;
  • Tomografia mionowa opracowana w celu rozwiązania problemu nieniszczącej kontroli zawartości objętościowo dużych odpadów jądrowych;
  • Pierścieniowa spektroskopia wnękowa (CRDS), jako innowacyjna technika charakteryzująca odgazowanie odpadów radioaktywnych.

W ramach projektu prowadzone są działania upowszechniające, takie jak warsztaty, tzw. Dzień Tematyczny oraz praktyczne szkolenia w celu rozpropagowania wyników projektu wśród zainteresowanych osób i instytucji.