Pracownia Procesów Membranowych

Publikacje


2015

 • Grażyna Zakrzewska-Koltuniewicz, Advancement in Membrane Methods for Liquid Radioactive Waste Processing: Current Opportunities, Challenges, and the Global Scenario. In: Handbook of Membrane Separations, Chemical, Pharmaceutical, Food and Biotechnological Applications, Second Edition, ed. by  A.K. Pabby, S. S.H. Rizvi, A.M. Sastre, CRC Press Taylor & Francis Group (2015), Pages 665-708.
 • Dorota Gajda, Katarzyna Kiegiel, Grazyna Zakrzewska-Koltuniewicz, Ewelina Chajduk, Iwona Bartosiewicz, Stanislaw Wolkowicz, Mineralogy and uranium leaching of ores from Triassic Peribaltic Sandstones, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (2015) 303:521–529, DOI 10.1007/s10967-014-3362-0.

2014

 • Paweł  Biełuszka, Grazyna Zakrzewska-Trznadel, Ewelina Chajduk, Jakub Dudek, Liquid-liquid extraction of uranium(VI) in the system with a membrane contactor, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. January 2014, Volume 299, Issue 1, 611-619, DOI 10.1007/s10967-013-2796-0.
 • Grażyna Zakrzewska-Koltuniewicz, Irena Herdzik-Koniecko, Corneliu Cojocaru, Ewelina Chajduk, Experimental design and optimization of leaching process for recovery of valuable chemical elements (U, La, V, Mo and Yb and Th) from low-grade uranium ore, Journal of Hazardous Materials 275 (2014) 136-145.
 • Paulina Nieścior-Browińska, Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz, Ewelina Chajduk, “The recovery of boric acid from PWR reactor cooling water and wastewater by using micellar- enhanced ultrafiltration”, Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences, vol. 119 Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, Warsaw-Gliwice 2014, s. 17-26, ISBN: 978-83-63714-18-5.
 • Paweł Biełuszka, Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz, Ewelina Chajduk, Solvent extraction of uranium in the system with membrane contactors, Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences, vol. 118 Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, Warsaw-Gliwice 2014, s. 117-126, ISBN 978-83-63714-17-8
 • Grażyna Zakrzewska, Katarzyna Kiegiel, Dorota Gajda, Pawel Bieluszka, Agnieszka Miskiewicz, Bozena Danko, Ewelina Chajduk, Stanislaw Wolkowicz, Recovery of valuable metals from the waste deriving from uranium production and processing of secondary materials, Proceedings – 2014 - SUSTAINABLE INDUSTRIAL PROCESSING SUMMIT/SHECHTMAN INTERNATIONAL SYMPOSIUM, edited by Florian Kongoli, FLOGEN, ISBN: 978-1- 987820-11-9, 2014, Vol. 2 Recycling, Secondary Battery, p. 267-277.
 • Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz, Agnieszka Miśkiewicz, Wioleta Olszewska, Marian Harasimowicz, Agnieszka Jaworska-Sobczak, Corneliu Cojocaru, Rozwój technik i  technologii w zakresie przerobu i postępowania z nisko- i średnioaktywnymi odpadami promieniotwórczymi – procesy hybrydowe, w: Rozwój technik i technologii wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi, Zadanie wykonane w  ramach projektu strategicznego NCBR: Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa 2014, pp. 149-166.

2013

 • Kiegiel Katarzyna, Steczek Lukasz, Zakrzewska-Trznadel Grazyna, Application of calix[6]arenes as macrocyclic ligands for Uranium(VI) – a review Journal of Chemistry Volume 2013, Article ID 762819, 16 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/762819
 • Grazyna Zakrzewska-Trznadel, Advances in membrane technologies for the treatment of liquid radioactive waste, Desalination, 321 (2013) 119-130.
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Membrane in nuclear science and technology. In: Drioli E., Giorno L. (Ed.) Encyclopedia of Membranes: SpringerReference (www.springerreference.com). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. DOI: 10.1007/SpringerReference_349214 2013-03-04 15:00:08 UTC
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Membranes in nuclear waste treatment. In: Drioli E., Giorno L. (Ed.) Encyclopedia of Membranes: SpringerReference (www.springerreference.com). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. DOI: 10.1007/SpringerReference_349216 2013-03-04 18:00:08 UTC
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Nuclear waste processing by pressure driven membrane processes. In: Drioli E., Giorno L. (Ed.) Encyclopedia of Membranes: SpringerReference (www.springerreference.com). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. DOI: 10.1007/SpringerReference_349218 2013-03-04 14:00:06 UTC
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Nuclear waste processing by thermal processes. In: Drioli E., Giorno L. (Ed.) Encyclopedia of Membranes: SpringerReference (www.springerreference.com). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. DOI: 10.1007/SpringerReference_349219 2013-03-04 18:00:11 UTC
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Nuclear waste processing by supported liquid membranes. In: Drioli E., Giorno L. (Ed.) Encyclopedia of Membranes: SpringerReference (www.springerreference.com). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. DOI: 10.1007/SpringerReference_349217 2013-03-03 13:00:43 UTC
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Membrane for the isotopes separation. In: Drioli E., Giorno L. (Ed.) Encyclopedia of Membranes: SpringerReference (www.springerreference.com). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. DOI: 10.1007/SpringerReference_349215 2013-03-04 15:00:11 UTC
 • Grażyna Zakrzewska, Paweł Biełuszka, Ewelina Chajduk, Stanisław Wołkowicz, Recovery of uranium(VI) from water solutions by membrane extraction, Advanced Materials Research Vol. 704 (2013) pp 66-71. doi:10.4028/www.wcientific.net/AMR.704.66
 • Agnieszka Miśkiewicz, Andrzej Dobrowolski, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Using isotopes produced from radionuclide generators as tracers for membrane installations investigation, paper prepared for European Physical Journal – Web of Conferences,  50, 01005 p. 1-7 (2013) DOI: 10.1051/epjconf/20135001005
 • K. Kiegiel, W. Starosta, J. Leciejewicz, Pyrimidine-4-carboxylic acid, Acta Crystallographica Section E, 2013, E69,0885
 • W. Starosta, J. Leciejewicz, K. Kiegiel, Tetraaqua(pyrimidine-4,6-dicarboxylato-κ2N1,O6)magnesium monohydrate, Acta Crystallographica Section E, 2013, E69,m189.

2012

 • Ekrem Çiçek, Corneliu Cojocaru, Grazyna Zakrzewska-Trznadel, Marian Harasimowicz, Response Surface Methodology for the Modeling of 85Sr Adsorption on Zeolite 3A and Pumice, Environmental Technology, 2012, Vol. 33, 1, 51-59
 • Agnieszka Miśkiewicz, Andrzej Dobrowolski, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Using tracer methods and experimental design approach for examination of hydrodynamic conditions in membrane separation modules, Applied Radiation and Isotopes 70(2012) 837-847.
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Mohamed Khayet, Membranes in Nuclear Science and Technology: Membrane Modification as a Tool for Performance Improvement, in. Membrane Modification. Technology and Applications, ed. N. Hilal, M. Khayet, C. J. Wright, CRC Press Taylor & Francis Group, 2012, 2-19.
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Kjell Andersson, Transparency and public participation in radioactive waste management,  in: Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXV, ed.: Ricardo M. Carranza, Gustavo S. Duffo, Raul B. Rebak, Cambridge University Press, MRS Materials Research Society, MRS SYMPOSIUM PROCEEDINGS, Vol. 1475, 2012, p. 51-56. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8519370
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Marian Harasimowicz, Agnieszka Miśkiewicz, Agnieszka Jaworska-Sobczak,  Liquid low-level radioactive wastes treatment by membrane processes, in: Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXV, ed.:
 • Ricardo M. Carranza, Gustavo S. Duffo, Raul B. Rebak. Cambridge University Press, MRS Materials Research Society, MRS SYMPOSIUM PROCEEDINGS, Vol. 1475, 2012, p. 623-628.
 • Agnieszka  Miśkiewicz, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Agnieszka Jaworska-Sobczak, Zastosowanie metody znaczników promieniotwórczych do badań procesów membranowych i  aparatów do filtracji membranowej, Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, 30.05 - 2.06.2012, Zakopane. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol.96 Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, pod redakcją Michała Bodzka i Jacka Pelczera, Gliwice 2012, s.199-210.
 • Agnieszka Jaworska- Sobczak, Agnieszka Miśkiewicz, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Marian Harasimowicz, Koncepcja układu hybrydowego do przerobu ścieków radioaktywnych, Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, 30.05 - 2.06.2012, Zakopane. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol.96 Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, pod redakcją Michała Bodzka i Jacka Pelczera, Gliwice 2012, s. 181-186.
 • Paweł Biełuszka, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, zagęszczanie i oczyszczanie roztworów uranu za pomocą metod membranowych, Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, 30.05 - 2.06.2012, Zakopane. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol.96 Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, pod redakcją Michała Bodzka i Jacka Pelczera, Gliwice 2012, s. 187-198.
 • Kinga Frackiewicz, Katarzyna Kiegiel, Irena Herdzik-Konecko, Ewelina Chajduk, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, S. Wolkowicz, Analysis of uranium supply from domestic resources, Nukleonika 2012; 58(4), 451−459.
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Projekt IPPA narzędziem osiągania porozumienia społecznego wokół budowy składowisk odpadów promieniotwórczych. Ekoatom Nr 5/2, Czerwiec-Lipiec 2012, s.64-66

2011

 • Niğmet Uzal, Agnieszka Jaworska, Agnieszka Miśkiewicz, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Corneliu Cojocaru, Optimization of Co2+ ions removal from water solutions by application of soluble PVA and sulfonated PVA polymers  as complexing agents, Journal of Colloid and Interface Scinece  362 (2011), 615-624.
 • Agnieszka Miśkiewicz, Svetlozar Velizarov, Effect of molecular mass on boron-doped diamond anodic mnieralization of water-soluble organic polymers, Separation and Purification Technology, 83 (2011) 166-172.
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Budowa zaufania społecznego i przejrzystości w  podejmowaniu decyzji w sprawie budowy składowiska odpadów promieniotwórczych w  Polsce, Biuletyn Nukleoniczny nr 3(88)/2011, p. 2-3.

2010

 • Laurent Dambies, Agnieszka Jaworska, Grazyna Zakrzewska-Trznadel, Bożena Sartowska, Comparison of acidic polymers for the removal of cobalt from water solutions by Polymer Assisted Ultrafiltration, Journal of Hazardous Materials, Vol. 178 (2010) 988-993.
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Halina Polkowska, Uran z zasobów krajowych, Ecomanager, 4/2010(05), s. 22-24.
 • Agnieszka Miskiewicz, Grazyna Zakrzewska-Trznadel, Andrzej Dobrowolski, Agnieszka Jaworska, Using Tracer Technique for the Investigation of the Phenomena Occuring in the Memebrane Modules, 6th European Meeting on Chemical Industry and Environment, EMChIE 2010, 17-19 May 2010 Lamot, Mechelen, Belgium. In EMChIE 2010 Proceedings, ed. By Raf Dewil, Lise Appels&Ann Hulsmans, Vol. 2, 1249-1257.
 • Niğmet Uzal, Agnieszka Jaworska, Agnieszka Miśkiewicz, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Corneliu Cojocaru, Experimental Design Approach applied for synthesis of sulfonated PVA polymers and Optimisation of Complexation-Ultrafiltration Process for Removal of Cobalt Ions from Water Solutions, 6th European Meeting on Chemical Industry and Environment, EMChIE 2010, 17-19 May 2010 Lamot, Mechelen, Belgium. In EMChIE 2010 Proceedings, edited by Raf Dewil, Lise Appels&Ann Hulsmans, Vol. 1, p.185-190.
 • Agnieszka Jaworska, Agnieszka Miśkiewicz, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Nigmet Uzal, Corneliu Cojocaru, Zastosowanie metody planowania eksperymentów w procesie modyfikacji handlowego PVA i do optymalizacji usuwania jonów kobaltu z wodnych roztworów w  procesie UF/kompleksowanie, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 65, Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, t.1 pod redakcją Krystyny Konieczny i Ireny Korus, Gliwice 2010, s. 207-212.
 • Agnieszka Miśkiewicz, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Andrzej Dobrowolski, Agnieszka Jaworska, Zastosowanie techniki radioznaczników do badania procesów membranowych, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 66, Membrany i  Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, t.2 pod redakcją Michała Bodzka i Jacak Pelczara, Gliwice 2010, s. 49-59.
 • Paweł Biełuszka, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Marian Harasimowicz, Analysis of uranium extraction from indigenous sources, in: Proceedings of the XXVth International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation “Ars Separatoria  2010”. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Editors: Izabela Koter and Stanisław Koter, Toruń 2010, s. 295-299.
 • Marian Harasimowicz, Paweł Biełuszka, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Separation techniques for pre-treatment of institutional radioactive wastes,  in: Proceedings of the XXVth International Symposium on Physico-Chemical Methods of Separation “Ars Separatoria  2010”. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Editors: Izabela Koter and Stanisław Koter, Toruń 2010, s.291-294.
 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Czy możemy mieć uran dla przyszłych reaktorów energetycznych z własnych zasobów? Biuletyn Nukleoniczny, nr 3 (84) 2010.

Patenty

 • Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Agnieszka Jaworska-Sobczuk, Agnieszka Miśkiewicz, Wiesława Łada, Ewa Dłuska, Stanisław Wroński, Method of obtaining and separating valuable metallic elements, specifically from low-grade uranium ores and radioactive liquid wastes, EP2604713 (B1), 2015.