Dr hab. Ewa Gniazdowska


Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej,
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa
tel. + 48 22 504 11 78
Wykształcenie

1976:  magister chemii – Uniwersytet Warszawski,  Wydział Chemii  
2000:  doktor nauk chemicznych - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 
2015:  doktor habilitowany nauk chemicznych – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Tematyka badawcza
  • Chemia koordynacyjna
  • Radiofarmacja
  • Zastosowanie radionuklidów w medycynie nuklearnej
  • Znakowanie cząsteczek biologicznie aktywnych
Wybrane publikacje
  1. P. Koźmiński, E.Gniazdowska, Nucl. Med. Biol., 42 28-37 (2015)
  2. E. Gniazdowska, P. Koźmiński, K. Bańkowski, W. Łuniewski, L. Królicki, Eur. J. Med. Chem.  87 493-499 (2014)
  3. Ewa Gniazdowska, P. Koźmiński, Krzysztof Bańkowski, Paweł Ochman, J. Med. Chem., 57 5986-5994 (2014)
  4. Ewa Gniazdowska, P. Koźmiński, L. Fuks, J. Rad. Nuc. Chem., 298, 1171-1177 (2013). 
  5. Jens-Uwe Kunstler, Ralf Bergmann, Ewa Gniazdowska, Przemysław Koźmiński, Martin Walther, Hans-Jurgen Pietzsch, J. Inorg. Biochem. 105 1383-1390 (2011).