Dr Przemysław Koźmiński

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Zakład Naukowy – Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej,
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa
Tel. + 48 22 5041011
e-mail: ;

Wykształcenie
2007 -  2012 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ)
Studia doktoranckie
Tytuł pracy doktorskiej: „Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych koniugatów heteroleptycznych kompleksów technetu-99m z peptydem n-oktaacyl-[Ser3]-greliną(1-6) jako potencjalnych radiofarmaceutyków diagnostycznych”
1999 - 2004 Uniwersytet Warszawski 
Wydział Chemii – Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii
Tytuł pracy magisterskiej: "Zatężanie śladowych ilości analitów w bezprzewodowej analizie przepływowo – wstrzykowej (BIA)"
Umiejętności
  • HPLC (Empower Waters; EZChrome Elite Merck), TLC, IR, UV-Vis,
  • hodowla komórkowa,
Tematyka badawcza
  • Chemia technetu i renu
  • Znakowanie antybiotyków do diagnostyki infekcji bakteryjnych
  • Nanocząstki złota znakowane astatem
Wybrane publikacje
  1. P. Koźmiński, E.Gniazdowska, Nucl. Med. Biol., 42 (2015) 28-37
  2. E. Gniazdowska, P. Koźmiński, K. Bańkowski, W. Łuniewski, L. Królicki, Eur. J. Med. Chem.  87 (2014) 493-499
  3. Ewa Gniazdowska, P. Koźmiński, Krzysztof Bańkowski, and Paweł Ochman, J. Med. Chem., 57 (2014) 5986-5994
  4. P. Koźminski, E. Gniazdowska, L. Fuks, S. Kowalska, Appl. Radiat. Isotopes, 69 (2011) 436–442