Dr Monika Łyczko

Zakład Naukowy – Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej,
Pracownia Syntezy i Badań Radiofarmaceutyków
tel.: 22 504 11 39   

Przebieg pracy
 • Od listopada 2000 roku - zatrudniona w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), Warszawa
 • 2005  i 2006 Staż naukowy w Paul Sherrer Institut w Szwajcarii
 • 2009 doktor nauk chemicznych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Trikarbonylkowe kompleksy technetu(I) z amidowymi pochodnymi kwasu pikolinowego i tiopikolinowego jako prekursory radiofarmaceutyków”
 • Od 2013 roku zastępca kierownika Zakładu Naukowego Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej IChTJ
Zainteresowania naukowe:

Chemia technetu i astatu, radiofarmaceutyki terapeutyczne i diagnostyczne, znakowanie biomolekuł za pomocą radionuklidów, analityczne metody rozdzielcze.

Stosowane techniki analityczne:
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa (także z detekcją radiometryczną)
 • spektrometria mas,
 • spektrofotometria,
 • metody pomiaru za pomocą dynamicznego rozproszenia światła (dynamic light scattering – DLS),
 • radioizotopowa autoradiografia metodą screenów fosforowych (tzw. fosfoimaging),
 • liczniki promieniowania gamma itp.
Ostatnie publikacje
 1. K. Lyczko, M. Lyczko, K. Wozniak, M. Stachowicz, W. P. Ozimiński, K. Kubo: „Influence of pH and type of counterion on the formation of bismuth(III) complexes with tropolonato and 5-methyltropolonato ligands: Synthesis, structure, spectroscopic characterization and calculation studies”, Inorg. Chim. Acta 2015, 436, 57–68.
 2. K. Lyczko, M. Lyczko, J. Mieczkowski: ” A series of tricarbonylrhenium(I) complexes with the N-methyl-2-pyridinecarboxyamide ligand: Synthesis, structure, spectroscopic characterization and computational studies,  Polyhedron; 87: 122-134, 2015
 3. M. Pruszynski, M. Łyczko, A. Bilewicz, M. R. Zalutsky: “Stability and in vivo behavior of Rh[16aneS4-diol]211At complex: A potential precursor for astatine radiopharmaceuticals”,  Nuclear Medicine and Biology, 12, 2014, 42 (5).
 4. K. Lyczko, M. Lyczko: “ Two polymorphs of 5-nitrotropolone”,  Crystallography Reports, 11, 2014; 59(7):1013-1018.
  5. B. Bartoś, B. Filipowicz, M. Łyczko, A. Bilewicz : “ Adsorption of 137Cs on titanium ferrocyanide and transformation of the sorbent to lithium titanate: a new method for long term immobilization of 137Cs”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 10,2014; 302(1).
 5. K. Lyczko, M. Lyczko : “2-Hy­droxy-7-nitro­cyclo­hepta-2,4,6-trien-1-one”,  Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 04, 2013; 69
 6. K. Lyczko, M. Lyczko, M.Walo, J. Lipkowski: “ Conversion of thorium(IV) oxide into thorium(IV) trifluoromethanesulfonate: Crystal structure of thorium(IV) trifluoromethanesulfonate dehydrate” , Inorganic Chemistry Communications, 10,2012; 24:234-236.