Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej

(Zakład Naukowy)
 
Historia Zakładu sięga początków istnienia Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, wówczas Instytutu Badań Jądrowych, czyli roku 1955. Początkowo istniał on jako Zakład Radiochemii, a od roku 2009 funkcjonuje utworzone na jego bazie Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej (C-5). W 2012 roku zakończono realizację projektu inwestycyjnego POIG „Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej”. Załoga Zakładu rozpoczęła pracę w zmodernizowanych i wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą laboratoriach radiochemicznych kategorii II i III.

Działalność naukowo-badawcza Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej obejmuje problematykę:

  • radiochemii,
  • chemii radiofarmaceutycznej,
  • chemii koordynacyjnej,
  • chemii izotopów,
  • chemii materiałowej,
  • jądrowej inżynierii chemicznej i metod rozdzielania pierwiastków,
  • spektroskopii i modelowania molekularnego

W ostatnich latach prace Zakładu koncentrują się na dwóch głównych dziedzinach współczesnej radiochemii i chemii jądrowej:  energetyce jądrowej i medycynie nuklearnej. Badania ukierunkowane na potrzeby energetyki jądrowej obejmują prace nad nowymi metodami unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, zagadnienia przeróbki wypalonego paliwa z wydzieleniem aktynowców mniejszościowych oraz opracowanie paliw dla reaktorów jądrowych nowych generacji i poszukiwanie nowych źródeł materiałów rozszczepialnych. Prowadzone prace badawcze wpisują się w potrzeby programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju; obejmują m.in. ocenę możliwości zapewnienia surowców do produkcji paliwa dla pierwszych reaktorów jądrowych z zasobów krajowych, a także prace nad zapewnieniem bezpieczeństwa dla projektowanych składowisk odpadów promieniotwórczych.

Badania Centrum w dziedzinie chemii radiofarmaceutycznej dotyczą  opracowania metod otrzymywania coraz skuteczniejszych radionuklidów terapeutycznych i radionuklidów diagnostycznych oraz szerokiej gamy nowych, wysoce specyficznych radiofarmaceutyków do terapii celowanej. Trwałe znakowanie różnorodnymi radionuklidami wybranych związków biologicznie aktywnych umożliwia otrzymywanie nowych potencjalnych radiofarmaceutyków rozpoznających receptory komórek chorej tkanki w organizmie.
Oprócz prac zgodnych z dwoma podstawowymi kierunkami badań, Centrum prowadzi również inne projekty wykorzystujące kompetencje zdobyte przy realizacji zadań statutowych. Są to prace dotyczące zagadnień ochrony środowiska naturalnego, gospodarki surowcami oraz badania materiałowe.