Aparatura dostępna w Centrum Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej

images/Aparatura/1000/1000_IMG_0512.jpg

 • 1000_IMG_0512
Picture
Simultaneous thermogravimetric analyzer and differential scanning calorimeter SDT Q600,TA
InstrumentsSimultaneous thermogravimetric analyzer and differential scanning calorimeter
The Q600 offers simultaneous measurement of weight change and true differential heat flow on the same sample from ambient to 1,500 °C.
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0537.jpg
Mikroskopy, firmy OPTA-TECH
 • Mikroskopy z wyposażeniem, do dokumentacji badań, rozbudowane o moduł pomiarów automatycznych przeznaczone są do obserwacji preparatów biologicznych i medycznych w świetle przechodzącym w polu jasnym, kontraście fazowym oraz technikach fluorescencyjnych.
  Mikroskopy wyposażone są w kamerę cyfrową do akwizycji i analizy obrazów oraz moduł umożliwiający automatyczne pomiary i zapisywanie obrazów.
 • Mikroskop z modułem Epi-fluorescencji pozwala badać specyficzne sub-składniki komórkowe z udziałem fluorescencyjnych cząsteczek. Pozwala na określenie lokalizacji badanych cząstek w komórce i badania ich potencjalnych oddziaływań molekularnych. Mikroskop ten może być używany przy badaniach z dziedziny biologii molekularnej w medycynie do wykrywania nowotworów, gruźlicy czy malarii.
 • Mikroskopy są wykorzystywane m. in w projekcie POIG „Analiza możliwości pozyskiwania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0674.jpg
Komora gorąca
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0651.jpg
Boks rękawicowy G(SAFE), JACOMEX
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0519.jpg
Analizator TGA-DTG (TGA-DSC) termowaga Q-600 TA Instruments
Analizator TGA-DTG (TGA-DSC) – termowaga – jest aparaturą przeznaczoną do badania zmian właściwości termicznych i wagowych próbki substancji badanej w stosunku do założonych warunków temperatury. Analizator Q-600 firmy TA Instruments umożliwia pomiary zmiany masy próbki, zmiany temperatury próbki oraz przepływu ciepła, a w sprzężeniu ze spektrometrem FTIR (Nicolet iS10 firmy Thermo Scientific) umożliwia detekcję gazów, uzyskiwanych w trakcie pomiarów termograwimetrycznych, za pomocą spektroskopii w podczerwieni.
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0528.jpg
Aparat do mierzenia wielkości cząstek Zetasizer Nano ZS, Malvern
Aparat wykorzystuje do pomiaru wielkości cząstek metodę dynamicznego rozpraszania światła (DLS) oraz umożliwia pomiar potencjału zeta. Pomiar wielkości cząstek możliwy jest w zakresie 0,3 nm – 10 µm. Potencjał zeta jest miarą oddziaływań elektrostatycznych między cząstkami i może być wykorzystywany jest do określenia stabilności dyspersji, określa czy dana emulsja będzie pozostawać stabilna w środowisku, w którym zostanie użyta.
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0549.jpg
Analizator węgla organicznego, Multi C/N 3100, Analityk Jena
Za pomocą analizatora można mierzyć zawartość węgla organicznego i nieorganicznego w próbkach ciekłych i stałych.
Aparat wyposażony jest w przystawkę do pomiaru zawartości azotu.
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0561.jpg
Liofilizator Alpha 2-4 LSC Christ, Donserv
Jest uniwersalnym, urządzeniem laboratoryjnym o pojemności kondensatora lodu równej 4 kg, wydajności 4 kg/24h i temperaturze minimalnej -85°C
 • Zamrażanie materiału wewnątrz komory i suszenie na 1 grzanej półce o 200 mm lub zamrażanie, suszenie i zamykanie materiału w buteleczkach w próżni –Proces A.
 • Suszenie materiału w naczyniach na zewnątrz komory (np. w kolbach lub naczyniach do liofilizacji podłączonych do zaworów- 12 szt.) – Proces B.
 • Suszenie materiału wewnątrz komory akrylowej na grzanych półkach –5 lub 10 szt. – Proces B.

images/Aparatura/1000/1000_IMG_0579.jpg

images/Aparatura/1000/1000_IMG_0583.jpg

Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski SuperNova E (Dual Source) Agilent Technologies (obecnie Rigaku)
Dyfraktometr wyposażony jest w:
 • dwa mikroogniskujące źródła prom. rentg.: Mova (MoK?) i Nova (CuK?) o wysokiej jasności,
 • 4-kołowy goniometr o geometrii kappa,
 • wysokoczuły detektor CCD typu Eos (92 mm),
 • układ chłodzenia z zamkniętym obiegiem płynu chłodzącego do chłodzenia detektora i źródeł promieniowania,
 • przystawkę niskotemperaturową Cryostream 700 firmy Oxford Cryosystems (80-400 K),
 • system napełniania Cryostream Autofill (zawierający naczynie 200l do ciekłego azotu) do automatycznego napełniania dewara ciekłym azotem,
 • mikroskop z kamerą wideo umożliwiający ustawianie kryształów w centrum geometrycznym goniometru i rejestrację obrazu kryształu na filmie w celu wprowadzenia analitycznej poprawki na absorpcję,
 • oprogramowanie CrysAlis Pro w pełni kontrolujące pracę dyfraktometru oraz umożliwiające równoczesne pomiary, obliczenia i analizę danych zintegrowane z programem OLEX2 służącym do rozwiązywania i udokładniania struktury oraz programem AutoChem umożliwiającym w pełni automatyczną obróbkę danych pomiarowych i automatyczne rozwiązywanie struktury trwające już w trakcie zbierania danych pomiarowych.
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0596.jpg
Licznik promieniowania gamma z automatycznym zmieniaczem próbek PerkinElmer Wizard2 2480-0010
Licznik promieniowania gamma z automatycznym zmieniaczem próbek służy do automatycznego pomiaru aktywności gamma wielu badanych próbek. Posiada detektor NaI wzbogacony talem, automatycznie kalibrowany i normalizowany pojedynczym źródłem. Ponadto licznik posiada funkcję automatycznej korelacji tła i gotową bibliotekę radionuklidów zawierającą 53 zidentyfikowane izotopy.
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0604.jpg
Wielokanałowy analizator promieniowania gamma CANBERRA Packard
Półprzewodnikowy spektrometr promieniowania gamma jest wyposażony w detektor germanowy typu HPGe (XtRa GERMANIUM DETECTOR GX 1018)
produkcji CANBERRA wraz z oprogramowaniem do nadzorowania pracy spektrometru oraz analizy widm (Genie 2000 3.2)
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0619.jpg
Radiometryczny czytnik do pasków TLC Perkin Elmer Cyclone Plus
Urządzenie umożliwia rejestrację obrazu płytek wykorzystywanych w radiochromatografii cienkowarstwowej TLC oraz w elektroforezie bibułowej próbek radioaktywnych.
Płytka TLC lub bibuła z elektroforezy z radioaktywnym chromatogramem lub elektroferogramem jest zabezpieczana folią i układana w kasetę do naświetlenia screenu fosforowego, a następnie screen jest „wywoływany” w urządzeniu.
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0625.jpg
Komora laminarna
Zastosowanie komory z laminarnym przepływem powietrza zapewnia zachowanie sterylnych warunków podczas pracy z komórkami. Powietrze, które wchodzi do komory, przechodzi przez specjalne filtry HEPA i w ten sposób zostaje oczyszczone z bakterii oraz zarodników grzybów, co zapobiega większości infekcji.
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0630.jpg
Chromatografy cieczowe HPLC VWR HITACHI Elite LaChrome
Chromatograf do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z możliwością zastosowania 5 kolumn, wyposażony w termostatowany zmieniacz kolumn, detektor UV-Vis z matrycą diodową oraz detektor radiometryczny Gabi, firmy Raytest, zakres pomiaru izotopów o energiach od 20 do 2000 keV
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0659.jpg
Spektrometr alfa Alpha Analyst, Canberra Packard
Spektrometr promieniowania alfa z detektorem półprzewodnikowym PIPS o objętości 450 mm2, rozdzielczość ca. 18 keV z systemem elektrodepozycji próbek. Spektrometr promieniowania alfa pozwala na określenie rodzaju oraz precyzyjny pomiar zawartości emiterów promieniowania alfa. Zestaw do elektrodepozycji umożliwia przygotowanie próbek z alfa emiterami do pomiarów
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0692.jpg
Spektrometr mas Accurate-Mass Q-TOF LC/MS, Agilent Technologies
Urządzenie służy do identyfikacji i oznaczania ilościowego związków organicznych i kompleksów metali z ligandami organicznymi w roztworach, do wykrywania izotopów i wyznaczania ich mas oraz do badań strukturalnych związków chemicznych.
Metodyka badawcza opiera się na rozdzielaniu związków, jonizacji, identyfikacji jonów o różnym stosunku masy do ładunku, detekcja typu time of flight (czasu przelotu).
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0699.jpg
Reometr, model MCR 52, firmy Anton Paar
 • Reometr służy do identyfikacji reologicznej cieczy przejawiających anomalne zachowanie w zakresie laminarnym lub turbulentnym niezbędnym do projektowania procesów przepływowych.
 • Urządzenie to pozwala min. na wyznaczenie współczynnika lepkości w roztworach wodnych, wyznaczanie krzywej płynięcia, granicy plastyczności, rejestrację zmian lepkości w czasie, określenie własności tiksotropowych.
 • Dostępne są następujące geometrie pomiaru: cylindryczna, stożek – płytka oraz dwóch równoległych płytek.
Parametry urządzenia:
zakres lepkości: od, 1·10-3 Pa·s do 1·106 Pa·s;
zakres szybkości ścinania: od 0,2 do 15000 s-1;
kontrola temperatury w zakresie: od -20°C do +250°C +/-1°C;
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0713.jpg
Piec muflowy Nabertherm P330
Piec przemysłowy do zastosowań w wyższych temperaturach i krótkich czasach ogrzewania. Posiada  obudowę  wykonaną ze stali nierdzewnej wysokiej jakości oraz izolację z cegły ogniotrwałej. Podwójne ściany zapewniają stabilność temperatury. Pozwala osiągnąć maksymalną temperaturę 1300 ºC.  Minimalna temperatura 100 ºC. Posiada  kontroler P330 z 9 programami (po 4 rampy każdy), czasem utrzymania temp. oraz złączem PC. Gorąca powierzchnia podnoszonych  po otwarciu drzwi jest odwrócona od użytkownika.
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0726.jpg
Piec wysokotemperaturowy Nabertherm VHT 8/18-GR
Piec  komorowy elektryczny  z izolacją i ogrzewaniem grafitowym. Próżnioszczelny zbiornik procesowy umożliwia przeprowadzanie procesów obróbki cieplnej zarówno w atmosferze gazu ochronnego (N2, Ar), jak również w atmosferze gazu czynnego (Ar +H2, N2+H2) albo w próżni, w zakresie do ˂1*10-3 mbarów, Tmax 1800°C i szybkości przepływu gazu 50-500 L/h. Istotą tego modelu jest certyfikowany pakiet bezpieczeństwa, który w każdej chwili zapewnia bezpieczną pracę, a w razie wystąpienia błędu uruchamia odpowiedni program awaryjny
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0734.jpg
Reactor-Ready
System Reactor-Ready to uniwersalny system reakcyjny przeznaczony do pracy laboratoryjnej.
•    Posiada możliwość pracy z szerokim zakresem naczyń szklanych (z płaszczem termostatującym lub z płaszczem termostatującym i płaszczem próżniowym) o pojemnościach 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2 L i 5 L
•    System współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku mieszadłami mechanicznymi wiodących producentów oraz jest łatwy w obsłudze
•    Statyw składający się z trzech wytrzymałych prętów ze stali nierdzewnej gwarantuje stabilność i redukuje do minimum wibracje podczas pracy
•    Duży wybór akcesoriów, m.in. chłodnic i wkraplaczy
•    Samocentrujące się sprzęgło mieszadła, nie wymaga użycia narzędzi
•    Głowice węży umożliwiają swobodny odpływ odcieków
•    Zakres temperatur: -60°C do +190°C (termoregulator)
•    Opcjonalne oprogramowanie pozwala na automatyzację oraz dokumentację procesu
 
 
  
images/Aparatura/1000/1000_IMG_0744.jpg
 Wyparka Rotavapor R-210
Wyparka rotacyjna jest urządzeniem służącym zagęszczaniu i odparowaniu próbek. Jest to urządzenie pozwalające na szybkie oddestylowanie zarówno małych jak i dużych  ilości rozpuszczalnika.  
Efektywność destylacji zwiększona jest przez zastosowanie obniżonego ciśnienia, obracanie kolbą oraz odpowiedniej konstrukcji  wyparki.
Odparowanie różnych objętości roztworów konieczne jest na wielu etapach badań. Wyparki są bardzo często używanym sprzętem, który przyspiesza wiele prac laboratoryjnych. Stosuje się je między innymi do:
•    szybkiego zatężania roztworów
•    suszenia i dosuszania rozmaitych substancji stałych
•    regeneracji rozpuszczalników
•    odparowywania rozpuszczalników z mieszanin reakcyjnych i ekstrakcyjnych
•    szybkiego oddzielania lotnych produktów reakcji od osadów stanowiących produkty uboczne ( zamiast uciążliwej i długotrwałej filtracji)
•    prowadzenia reakcji równowagowych, które wymagają stałego odprowadzania ze środowiska lotnych produktów ubocznych.