Z życia Pracowni


24 marca 2015r. - odznaczenie Narodowym Orderem Zasługi prof. Grażyny Zakrzewskiej-Kołtuniewicz
We wtorek 24 marca 2015 roku Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler, w obecności licznych gości przybyłych na ceremonię, wręczył odznaczenie Kawalera Narodowego Orderu Zasługi profesor Grażynie Zakrzewskiej-Kołtuniewicz za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii jądrowej oraz za zaangażowanie na rzecz równości zawodowej kobiet i mężczyzn.
 z11.jpgz2.jpg35.jpg
21 stycznia 2015r. – Pałac Prezydencki
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w dniu 21 stycznia br., nadał tytuł profesora p. Grażynie Zakrzewskiej-Kołtuniewicz.
 36.jpg

21-24 września 2014r. konferencja NUTECH w Warszawie

W dniach 21-24 września w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja: „International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies”, NUTECH2014. Konferencję zorganizował Instytut Chemii i Techniki Jądrowej przy współudziale Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Honorowy patronat konferencji objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Pan Janusz Włodarski, Pani Hanna Trojanowska (PGE), Herve Bernard (CEA), Dominique Miniere (SFEN) oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz.
W konferencji NUETECH2014 wzięło udział 130 uczestników, w tym goście z Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii, Francji, Litwy, Szwecji, Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Brazylii, Bangladeszu, Japonii, Chin i Korei Południowej.
W trakcie konferencji wygłoszonych zostało 48 prezentacji ustnych a podczas sesji plakatowej zaprezentowano 66 posterów.

37.jpg38.jpg39.jpg