Dr Marek Pruszyński

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej
Pracownia Syntezy i Badań Radiofarmaceutyków
tel.: + 48 22 504 11 39
e-mail:

Wykształcenie:
2003–2008 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Radiochemii. Praca doktorska Kompleksy 211At jako prekursory radiofarmaceutyków.
1997–2002 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny. Praca magisterska Potencjometryczne oznaczanie L-dopy z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej w warunkach stacjonarnych i przepływowo-wstrzykowych.
Tematyka badawcza:
 • Radionuklidy alfa promieniotwórcze, zwłaszcza 211At, 225Ac, 212Pb, 212/213Bi
 • Chemia jodu i astatu
 • Radiofarmaceutyki diagnostyczne i terapeutyczne
 • Znakowanie biomolekuł (peptydów, przeciwciał monoklonalnych, nanociał, affibody etc)
 • Badania in vitro (powinowactwo receptorowe, internalizacja, toksyczność) i in vivo (biodystrybucja narządowa i obrazowanie PET/SPECT)
Staże i pobyty naukowe:
2003, 2004, 2005 Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, Polska: badanie chemii astatu
2003,2004 Instytut Pierwiastków Transuranowych, Karlsruhe, Niemcy: chemia aktynowców
2004,2005 Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna, Rosja: stypendium Infelda-Bogolubowa, badanie chemii astatu
2006 Duke University Medical Center, Durham, USA: stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta, synteza kompleksów 211At z metalami
2005,2007 Instytut Fizyki Jądrowej Czeskiej Akademii Nauk, Řež, Czechy: stypendium MAEA, badanie możliwości cyklotronowej produkcji 99mTc, badanie chemii astatu
2008,2009 Instytut Chemii Jądrowej, Uniwersytet Jana Gutenberga, Mainz, Niemcy: Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge 6 PR Unii Europejskiej akcja Mobility oraz COST BM0607 Action, generator 44Ti/44Sc, zastosowanie radionuklidu 44Sc w medycynie nuklearnej do diagnostyki PET
2009,2010 Instytut Chemii Organicznej, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska: synteza organiczna makrocyklicznych i acyklicznych ligandów siarkowych
2010–2013 Duke University Medical Center, Durham, USA: staż podoktorski, synteza peptydów, znakowanie biomolekuł radionuklidami diagnostycznymi i terapeutycznymi (123/124/125/131I, 211At, 18F, 67/68Ga, 177Lu), badania in vitro oraz in vivo
Lista publikacji
 1. M. Pruszynski, A. Bilewicz, B. Was , B. Petelenz. Stability of astatine-mercury complexes. J Radioanal Nucl Chem 2006;268:91–4.
 2. E. Wołyniec, M. Wysocka, M. Pruszyński, A. Kojło. Batch and flow-injection determination of catecholamines using ion selective electrodes. Instrum Science Tech 2007;35:241–53.
 3. M. Pruszyński, A. Bilewicz, M.R. Zalutsky. Preparation of Rh[16aneS4-diol]211At and Ir[16aneS4-diol]211At complexes as potential precursors for astatine radiopharmaceuticals. Part I: Synthesis. Bioconjugate Chem 2008;19:958–65.
 4. O. Lebeda, M. Pruszyński. New measurement of excitation functions for (p,x) reactions on natMo with special regard to the formation of 95mTc, 96m+gTc, 99mTc and 99Mo. Appl Radiat Isot 2010;68:2355–65.
 5. M. Pruszyński, N.S. Loktionova, D.V. Filosofov, F. Rösch. Post-elution processing of 44Ti/44Sc generator-derived 44Sc for clinical application. Appl Radiat Isot 2010;68:1636–41.
 6. M.R. Zalutsky, M. Pruszyński. Astatine-211: production and availability. Current Radiopharm 2011;4:177–85.
 7. M. Pruszyński, A. Majkowska, N.S. Loktionova, E. Eppard, F. Rösch. Radiolabeling of DOTATOC with the long-lived positron emitter 44Sc. Appl Radiat Isot 2012;70:974–9.
 8. M. Pruszynski, E. Koumarianou, G. Vaidyanathan, H. Revets, N. Devoogdt, T. Lahoutte, M. R Zalutsky. Targeting breast carcinoma with radioiodinated anti-HER2 Nanobody. Nucl Med Biol 2013;40:52–9.
 9. M. Pruszynski, E. Koumarianou, G. Vaidyanathan, H. Revets, N. Devoogdt, T. Lahoutte, H. K. Lyerly, M. R Zalutsky. Improved tumor targeting of anti-HER2 nanobody through N-succinimidyl 4-guanidinomethyl-3-iodobenzoate radiolabeling. J Nucl Med 2014;55:650-6.
 10. E. Koumarianou, T. A. Slastnikova, M. Pruszynski, A. A. Rosenkranz, G. Vaidyanathan, A. S. Sobolev, M. R. Zalutsky. Radiolabeling and in vitro evaluation of 67Ga-NOTA-modular nanotransporter – A potential Auger electron emitting EGFR-targeted radiotherapeutic. Nucl Med Biol 2014;41:441-9.
 11. J. Choi, G. Vaidyanathan, E. Koumarianou, D. McDougald, M. Pruszynski, T. Osada, T. Lahoutte, H. K. Lyerly, M. R. Zalutsky. N-succinimidyl guanidinomethyl iodobenzoate protein radiohalogenation agents: Influence of isomeric substitution on radiolabeling and target cell residualization. Nucl Med Biol 2014;41:802-12.
 12. B. Filipowicz, M. Pruszyński, S. Krajewski, A. Bilewicz. Adsorption of 137Cs on titanate nanostructures. J Radioanal Nucl Chem 2014;301:889-95.
 13. M. Pruszynski, E. Koumarianou, G. Vaidyanathan, S. Chitneni, M. R. Zalutsky. D-amino acid peptide residualizing agents bearing N-hydroxysuccinimido- and maleimido- functional groups and their application for trastuzumab radioiodination. Nucl Med Biol 2015;42:19-27.
 14. M. Pruszynski, M. Łyczko, A. Bilewicz, M. R. Zalutsky. Stability and in vivo behavior of Rh[16aneS4-diol]211At complex: A potential precursor for astatine radiopharmaceuticals. Nucl Med Biol 2015;42:439-45.